CLT katuslagi, soojustamine puistevillaga

 CLT katuslae soojustamine puistevillaga,180 mm

Loe edasi
Read less

Eelised

Tänapäeval on rajatavate hoonete puhul võtmesõnadeks jätkusuutlikkus, energiatõhusus ning elamismugavus. ISOVER isolatsioonilahendused aitavad säästa kütteenergiat ja parandada elamismugavust, lisaks on unikaalsetel ISOVER isolatsioonitoodetel müra summutavad omadused.

Ristkihtpuit, edaspidi CLT (tuleneb inglise keelest Cross Laminated Timber) on täna juba arvestatavaks alternatiiviks betoonile ja plokk ehitistele. Materjal on kujupüsiv ja stabiilne, samas ca 5 korda kergem kui betoon või tellis. Täna, kus ehitisele esiatatakse kõrgeid nõudeid energiatõhususe osas on CLT ise soojust isoleeriv, õhutihe, kasutajasõbralik kuna tagab hubase sisekliima ja mitte vähem oluline on materjali suur keskonnasõbralikus. Nimelt on CLT materjal positiivse CO2 bilansiga ning süsinikdioksiidi siduv, naturaalne ja jätkusuutlik materjal.
CLT toote väga head tulepüsivuse omadused loovad omakorda suuri arhitektuurilisi kasutamise võimalusi.  

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

  1. Puistevill ISOVER InsulSafe® 400 mm 
  2. 0,2 mm veeauru- ja õhuõkkemembraan ISOVER Vario® Xtra
  3. CLT, 180 mm
  4. Kipsplaat 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F® REI 60 (koormus 6 kN/m², sille 5 meetrit) või kipsplaat Gyproc GN 13 Normal tagab REI30 (koormus 6 kN/m², sille 5 meetrit)

Tulekindlus on tagatud mõlemas suunas - ülevalt ja alt poolt

U-arvud sõltuvalt InulSafe kihipaksusest CLT peal:
300 mm: 0,13 W/m²K;
350 mm: 0,12 W/m²K;
400 mm: 0,10 W/m²K;
450 mm: 0,09 W/m²K;
500 mm: 0,08 W/m²K;