Mitteköetava pööningu soojustamine puistevillaga

Loe edasi
Read less

Eelised

Vana külma pööningu saab lisasoojustamise abil kergesti muuta kasutatavaks soojaks ruumiks. Isolatsioon tuleb sel juhul paigaldada katusesõrestiku talade vahele. Isolatsioonina tasub kasutada võimalikult õhukesi soojustusmaterjale, et ruumi kõrgus jääks piisavaks. Sellised materjalid on kombineeritud tuuletõkke- ja soojustusplaat ISOVER RKL 31-EJ Facade ning soojustus- ja aurutõkkeplaat ISOVER REK. Tuuletõkke ja aluskatte vahele tuleb jätta piisav tuulutusvahe.

Kirjeldus

Tooted lahenduses

  1. ISOVER InsulSafe puistevill 400mm
  2. Karkass / pruss 50 x 170 s.600
  3. ISOVER VARIO® XTRA auru- ja õhutõkkemembraan
  4. Karkass / pruss 50mm x 95mm s.600
  5. ISOVER PREMIUM 33,100 mm
  6. Hõrelaudis 25 mm x 100 mm s.max 400
  7. Gyproc 4PRO kipsplaat

 
Puistevillaga ISOVER InsulSafe on katuslagede soojustamine kiire, lihtne ja efektiivne. Parima garanteeritud tulemuse saamiseks soovitame kasutada ISOVERi poolt volitatud puistevilla paigaldajat. Väiksemate mahtude soojusisolatsioonitööde teostamiseks on võimalus rentida Cramo rendipunktidest puisteagregaat ST-40 ning osta ehituspoodidest InuslSafe puistevill. 

Enne puistevilla paigaldamist peavad pööningul kõik tööd olema lõpetatud. Hilisem soojustuse sees käimine on keelatud. Katusealuse kütmata pööningu ventileerimisel läbi tuulekastide peab eelnevalt olema paigaldatud tuulesuunajad. Tuulesuunaja abil suunatakse tuulutusõhk tuulekastide kaudu soojustusmaterjalist eemale. Samuti kaitseb toode isolatsioonimaterjali võimaliku lumetuisu puhul. Lisaks on tuulesuunaja täiendavaks kaitseks puistevilla paigaldusel et puistatav isolatsioonimaterjal ei pudeneks katuse räästa- või servaaladel tuulutuskasti (seda ummistama). 

Katuse puitkonstruktsiooni kaitsmiseks niiskuse eest soovitame kasutada Vario® Xtra veeauru- ja õhutõkkemebraani. Vario® Xtra toodet kasutatakse normaalse niiskuskoormusega ruumide puhul. Kõik vajalikud installatsioonid (veetorud, elektrikaablid jne) tehakse veeaurutõkkekihist ruumi sisemisel poolel. Mida vähem on auru- ja õhutõkkekihist läbiviike, seda väiksem on risk, et niiskus satub pööningule konstruktsioone kahjustama. Kui on vajalik teostada läbiviik õhu – ja veeaurutõkkekihist tuleb kasutada  VARIO® auru- ja õhutõkkesüsteemi kuuluvaid läbiviigutihendeid, teipe ja mastiksit. Ruumi sisemisel poolel viimase soojustuskihina veeaurutõkke all on soojustamiseks otstarbekas kasutada plaat- või rullvillasid. Soojustusmaterjali paksus tuleb valida vastavalt karkassi mõõdule. Aurutõkkekihi alla paigaldatud isolatsioon vähendab puistevilla poolt tekitatavat survet veeauru-ja õhutõkkemebraanile.   

Konstruktsiooni helipidavus [dB]
W+C50-3150=53**
W+Ctr50-3150=40**

Konstruktsiooni tulepüsivus REI 30

Piirde tulepüsivuse tõstmiseks saab kasutada nt. kahes kihis Gyproc standardplaate või ühes kihis Gyproc GKF15 tuletõkkeplaatidega lahendusi.

Dokumentatsioon

Vali kõik
ISOVER InsulSafe lahendused
ISOVER puistevilla paigaldusjuhend