Palkseina lisasoojustus lisasõrestiku ja tuuletõkkeisolatsiooni abil

Loe edasi
Read less

Eelised

Välisseintes on väike- ja ridaelamute puhul kasutusel tuulduvad lahendused, seda eriti puitkarkassiga seinte korral. Tuulduvate konstruktsioonidega tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju.

Kirjeldus

Uus konstruktsioon

  1. Välislaudis
  2. Roovitis sammuga 600 mm (tuulutusliistud)
  3. Tuuletõkke- ja isolatsiooniplaat ISOVER RKL Facade
  4. Soojustus ISOVER PREMIUM 33 ja karkass sammuga 600 mm
  5. Soojustus ISOVER KH 15 mm


Uus konstruktsioon sisse poole

  1. Veeauru ja õhutõkkekiht ISOVER VARIO® Xtra
  2. Siseviimistlusplaat

Töö kirjeldus

Lammutage vana välisviimistlus ja aluskonstruktsioonid kuni hoone palkkonstruktsioonini. See on soovituslik, sest sel viisil saate kontrollida, et konstruktsiooni juures ei ole kasutatud liiga tihedaid materjale, ja vaadata, milline on vana palkseina seisukord. Vajaduse korral parandage vana palkkonstruktsioon.

Vajaduse korral lõigake ära / eemaldage palkmaja nurkade tappliidete palgiotsad. Enne otsatükkide eemaldamist kontrollige karkassi kandvust ja vajaduse korral laske ehitusprojekteerijal teha vastav toestamisprojekt. Nurgatapid toimivad enamasti karkassi toestavate elementidena.

Tihendage konstruktsiooni praod ja lõhed tootega ISOVER KH. Paigaldage palkkonstruktsiooni peale vajaduse korral õhuke ISOVER KH isolatsioonimatt (20 või 30 mm), mis ühtlustab seina ebatasasusi ja täidab palkide ühenduskohad. See aitab vältida õhu liikumist lisasoojustuse all ja saada lisasoojustusest parimat võimalikku kasu. Kui uus lisasoojustus tuleb sama paks või paksem kui palksein ja hoone on kasutuses aastaringselt (küte on sees), soovitame paigaldada lisakarkassi ja KH isolatsioonikihi vahele aurutõkkekile ISOVER Vario® Xtra. Kui palkseina sisepoolele on paigaldatud või paigaldatakse lisasoojustus, siis ei ole lisaaurutõket enam vaja.

Paigaldage seina alaossa lisakarkassi tarbeks uus aluspuu. Paigaldage selle peale uus puitkarkass sammuga 600 mm. Kinnitage uus karkass vana palkseina külge naelte, kruvide või nurgikutega. Vajaduse korral arvestage uue karkassi kinnitamisel palkseina võimalikku liikumist liugkinnituste abil. Kui sein vajab korrigeerimist, tehke seda lisakarkassi paigaldamise käigus sobivate kõrgenduste/kiilude abil.

Paigaldage uue karkassi vahele uus soojustus ISOVER PREMIUM 33, täites karkassivahe kogu laiuses ja paksuses. Paigaldage karkassi peale kombineeritud tuuletõke ja soojutusmaterjal ISOVER RKL FACADE. Paigaldage uus välisvooder.