Palkseina soojustamine seestpoolt

Loe edasi
Read less

Eelised

Välisseintes on väike- ja ridaelamute puhul kasutusel tuulduvad lahendused, seda eriti puitkarkassiga seinte korral. Tuulduvate konstruktsioonidega tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju.

Kirjeldus

Tooted lahenduses

 

Töö kirjeldus

Eemaldage konstruktsiooni sisepinnalt olemasolevad vanad tapeedid ja siseviimistluskihid koos võimalike aurutihedate värvikihtidega. Veenduge, et konstruktsiooni ei jääks eelmist ja/või olemasolevat veeaurutõkkekihti (see tuleb kindlasti eemaldada piirde niiskustehnnilise toimivuse ja pikaealisuse huvides).
Vario® InLiner plaatide kõrgusmõõt peab olema 2-3 mm pikem kui ava või sein, kuhu vahele plaadid paigaldatakse. Plaatide lõikamiseks õigesse mõõtu on soovitatav kasutada ISOVER Villanuga, Villanuga PRO või Villasaagi.

Plaatide tihendamiseks külgnevate ja muude konstruktsioonidega ei tohi kasutada PU-montaaživahte! Plaatide esmaseks fikseerimiseks või seinas püsimiseks võib kasutada näiteks ehitusnaela (naela kinnituskoht tuleb hiljem tihendada Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega). Toode on piisavalt jäik ning aluspinnale kinnitamiseks ei vaja spetsiaalseid nn “distantspukse”. Vario® InLiner plaatide kinnitamiseks kasutakse kinnitus- või paigalduskarkassi. Soovituslik paigalduskarkassi mõõt on 25x100 mm, sel juhul saab 25 mm karkassiruumi paigaldada elektri- ning muu kaabelduse. Soovitatav on kasutada nn ”remondi harutoosi”, mis on väga madala kõrgusega ning sel juhul saab kaabeldused teha kõik seespool Vario® InLineri pinnakatet ja (kipsplaadist) siseviimistluse taha ilma, et rikutakse Vario® InLiner´i sisemist pinnakattekihti (õhu- ja veearutuõke).

Konstruktsiooni tihedus (nii õhu- kui ka veeaurutihedus) saavutatakse Vario® InLiner plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisega ISOVER Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega (Vario® KB1, MultiTape). Samuti tuleb tihendada liitekohad külgnevate konstruktsioonidega ISOVER Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega.

Tähelepanu!

Kui vajate konsultatsiooni või abi arvutustega konkreetse konstruktsiooni jaoks, saatke palun oma päring e-posti aadressile tehnilinetugi@isover.ee