PLAP 1102 Poolsooja ruumi põrand pinnasel

Loe edasi
Read less

Kirjeldus

 

KONSTRUKTSIOON ÜLEVALT ALLA:

  • Viimistlus vastavalt seletuskirjale
  • 33 mm põrandalaudis, sulundlaudis 33x95 mm
  • 25 mm õhuvahe, ühendatakse ruumiga põrandaliistu tagant
  • 50 mm põrandasoojustus ISOVER PREMIUM 33 ja laagid 50x50 mm, samm 600 mm + aluslaud 25x100 mm, all bituumeniriba
  • Kandev konstruktsioon, R/B-valu vastavalt ehitustehnilistele nõuetele
  • 100 mm põrandasoojustus XPS 250 foam SL
  • >200 mm masintihendatud kapillaartõusu takistav kiht, näiteks killustik
  • Filterkangas (vajadusel)
  • Aluspinnas, kaldega drenaaži 1:100
    Ehituslahendus (U-arv)  
Variant Pinnasetüüp Ääreala 0..1m soklist Sisealal
A Savi, dreenitud liiv ja killustik PREMIUM 33-50 mm +
SL-A-N 60 mm (0,24)
PREMIUM 33 50 mm +
XPS 60 mm (0,15)
B Saviliiv, liiv, dreenitud liiv ja killustik, moreen PREMIUM 33 50 mm +
XPS 70 mm (0,24)
PREMIUM 33 50 mm + 
XPS 70 mm (0,18)
C Kivi PREMIUM 33 50 mm +
XPS 80 mm (0,24)
PREMIUM 33 50 mm +
XPS 80 mm (0,19)
D Maapinnna soojustakistust ei ole
piirde soojapidavuse arvutustes arvestatud
PREMIUM 33 50 mm + XPS 100 mm (0,23)  


U-arvu parandustegur ΔU =0,000 W/m2/K.
NB! Niiskustehnilise toimivuse tagamiseks peab pinnasel asuva põranda puhul olema vähemalt 2/3 soojustusest paigutatud betoonpinnast allapoole.

Dokumentatsioon

Vali kõik
Konstruktsioonide joonised
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
PLAP 1102
PLAP 1102