Pööningu vahelagi

Uusehitus- ja renoveerimislahendus. U-väärtus 0,11

Loe edasi
Read less

Eelised

Kõigist konstruktsiooniosadest kõige rohkem kipub just pööninguvahelagede kaudu soojuskadusid esinema. Ka sise- ja välisõhu rõhkude erinevus püüab tasakaalustuda, mis tähendab, et peale soojustuse mängib energiatõhususe seisukohast olulist rolli ka piirde õhutihedus. Hästi isoleeritud ja õhutihe pööninguvahelagi toimib ka niiskustehniliselt õigesti.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

  1. Soojustus talade peal ISOVER KV-041 / InsulSafe® puistevill, 200 mm
  2. Ehituspaber veeauru kergesti läbilaskev materjal
  3. Laetala 50×175 samm 600 mm
  4. Soojustus talade vahel ISOVER PREMIUM 33-50
  5. Soojustus talade vahel ISOVER PREMIUM 33-125
  6. Auru- ja õhutõke ISOVER VARIO® Xtra
  7. Laudis 25 mm samm 200 mm
  8. Sisevooder ripplagi ECOPHON

Töö kirjeldus

Aurutõke peab kõikjal olema pidev s.t. paigaldatud ülekattega, liitekohad teibitud kahepoolse teibiga. Ehituspaberi eesmärk on vähendada isolatsiooni kihtidevahelist õhu konvektiivset liikumist. Paber kinnitatakse karkassi külge klambritega. Soojustuse laius peab jääma talade vahest ligikaudu 15 mm võrra suurem, siis liibub vill tihedalt konstruktsiooni vastu, välistades ohtlike õhukanalite tekke (selle tagab prusside samm 600 mm ja villa standardne laius 565 mm). Samuti tuleb jälgida, et villa paigaldamisel ei jääks nurkadesse ning servadesse tühikuid. Taladevaheline soojustus peab kõikjal asetsema karkassiga samal kõrgusel.

Dokumentatsioon

ISOVER 3D konstruktsioonijoonised - katused ja vahelaed