VAR-DET 2-1 - Aurutõkke kinnitamine kivipinnale (VarioBond)

Loe edasi
Read less

Kirjeldus

  • ISOVER Vario®/VapoBlock paigaldatakse konstruktsiooni soojale küljele terve ja ühtlase kihina kuni 1/3 sügavusele soojustuskihi paksusest.
  • Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja õhutiheduse tagamiseks üle teipida.
  • Ühendus- ja jätkukohtades tuleb teha ülekatted vähemalt 100 mm ulatuses mis tihendatakse teibiga Vario® KB 3 või MultiTape SL.
  • Tooted võib paigaldada seina kas horisontaalselt või vertikaalselt.
  • Katkised kohad membraanis tuleb enne siseviimistluse paigaldamist parandada sama aurutõkke materjaliga.

    Teibil on liimiga poolel 100 mm laiuse korral 2 ja 150 mm laiuse puhul 3 kattepaberit. Esimesena eemalda 15 mm laiune kattepaber ja kinnita teip aurutõkke külge. Seejärel eemalda järgmine kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Lõpuks eemalda viimane kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Vajadusel kasuta nakkedispersiooni (näiteks Vario® DF vesilahus 1:3).

Dokumentatsioon

Konstruktsioonide joonised