VAR-KL 6 - Välissein-betoonpõrand

Loe edasi
Read less

Kirjeldus

Tihendusmass ISOVER Vario® DF paigaldatakse ja tihendatakse seinale umbes 6–8 mm paksuse ribana. Poorsete materjalide puhul on vajalik eelnev pooride täitmine(krohvimine). Asetage kile liimiriba peale. Parima nakkuvuse ja tiheduse tagamiseks vajutage aurutõkkekile kergelt liimimassi vastu ja hõõruge kilet kergelt sõrmede abil liimimassi suunas.

Lae ja seina ühenduskohas tuleb aurutõke paigaldada piisava ülekatte ja mahuvaruga. Vajadusel kasutada tiheduse tagamiseks tugevdatud ühendust. Põrandate puhul tuleb aurutõke ühendada õhutihedalt näiteks tihendusmassi Vario® DF või teip VarioBond abil.

Teibil on liimiga poolel 100mm laiuse korral 2 ja 150mm laiuse puhul 3 kattepaberit. Esimesena eemalda 15 mm laiune kattepaber ja kinnita teip aurutõkke külge. Seejärel eemalda järgmine kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Lõpuks eemalda viimane kattepaber ja kinnita teip aluspinnale. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Vajadusel kasuta nakkedispersiooni (näiteks Vario® DF vesilahus 1:3).
 

Dokumentatsioon

Konstruktsioonide joonised