2 minutes min

Miks on õhutihedus tähtis?

Family in living room

Tänapäeval oodatakse elamutelt palju muudki kui ainult kaitset loodusjõudude vastu. Majad peavad pakkuma elanikele igas suhtes kvaliteetset ja turvalist elukeskkonda. Samal ajal kui tippklassi energiatõhusus on saanud üldlevinud normiks, soovivad pered nautida ühtlast ja meeldivat toasooja läbi kogu aasta. Oluliseks peetakse ka kaitset müra eest, seda nii eluruumide sees kui ka väljastpoolt maja tekkiva müra suhtes. Sama tähtsad asjaolud on ka tuleohutus, eluruumide pikk kasutusiga ning siseõhu kvaliteet.

Siseõhu kvaliteet on tänapäeval üks tähtsamaid elamismugavuse mõõdupuid. Optimaalne siseõhu kvaliteet eeldab reguleeritud ventilatsioonisüsteemi, millega on enamasti seotud soojuse salvestamine väljuvast õhust. Kiire ja ebaregulaarne tuulutamine akende või uste avamise teel on harva piisavalt tõhus.

Hea siseruumide ventileerimine on võimalik vaid siis, kui hoone kattekonstruktsioon on õhutihe. Kui see nii ei ole, liigub õhk läbi konstruktsiooni pragude ja ühenduskohtade. Selline ventilatsioon on juhitamatu ning sõltub suuresti tuule suunast ja valitsevatest ilmaoludest. Õhutihe kattekonstruktsioon on esmatähtis nii uusehitiste kui ka renoveeritavate objektide juures. 

Elamise mugavus

Elamise mugavust mõjutavad paljud tegurid, millest tähtsamad on:

 • õhu temperatuur ja suhteline niiskus ruumis
 • ümbritsevate konstruktsioonide (põrandad, seinad, lagi) pinnatemperatuurid
 • õhu liikumine ja selle kiirus ruumis
 • erinevused sise- ja välistemperatuuride vahel

Küttevajadus

 • Vana renoveeritud maja - ca 3000 kWh/m²a
 • Keskmine maja - ca 100 kWh/m²a
 • Madalaenergiamaja - ca 50 kWh/m²a
 • Passiivmaja / ISOVER MC (Multi Comfort) maja < 20–30 kWh/m²a

Väike põhjus, suur mõju

Talvekuudel võib vaid 1 mm suurusest praost voolata konstruktsioonidesse kuni 360 g/m² vett. VARIO® toodete õige ja hoolikas paigaldus võimaldab vältida võimalike kahjustuste teket.

Soe õhk püsib hoone sees ja külm õhk sellest väljaspool vaid juhul, kui hoone konstruktsioonid on läbinisti õhutihedad. Tuuletõmbe vältimine parandab elamismugavust ja hoone energiatõhusust, mis omakorda vähendab küttekulusid. Õhutihedus kaitseb ka hoonet kahjustumise eest, hoides maja heas korras ja pikendades selle kasutusiga.

Juhitud sundventilatsioon ja tihedad konstruktsioonid tagavad puhta ja tuuletõmbeta siseõhu. Juhitamatu ventilatsiooni puhul haihtub soe õhk hoone pragudest, mis omakorda tekitab tuuletõmbuse tunnet.

VARIO® aurutõkke- ja õhutiheduse süsteem:

 • põhineb passiivmaja kontseptsioonil
 • on säästlik ning nii keskkonnaalaseid kui ka majanduslikke ja sotsiaalseid tegureid arvestav lahendus
 • pakub nauditavat hubast soojust ning säästab energiat
 • tagab mitmekülgse elamismugavuse, kvaliteetse siseõhu ja tuleohutuse
 • pakub paindlikke võimalusi maja projekteerimisel nii sise- kui ka väliskonstruktsioonide osas ning moodustab seeläbi ISOVERi ehitusala säästvat arengut toetava strateegia nurgakivi

Tooteinfo ja nõustamine:

Ardi Salus
ISOVER müügiesindaja
Tel: 502 8604
ardi.salus@saint-gobain.com