4 minutes min

Õhutiheduse mõõtmine hoonetes Isov´AIR-ga

Õhutihe ehitamine

MIKS SEDA VAJA ON?

Õhutihedus omab suurt tähtsust hoonete soojapidavuse ja hea sisekliima saavutamisel. Samuti mõjutab see otseselt nii kütte- kui jahutuskulusid. Lisaks on õhutihedusega seotud piirde pindade alajahtumine, tuuletõmbus, niiskusprobleemid, ventilatsiooni toimivus, müra, tuleohutus jne. Halva õhutiheduse tõttu võivad hoone soojakaod läbi piirete olla isegi kuni 30% suuremad.

Õhulekkearv (q50) näitab, mitu kuupmeetrit õhku lekib läbi hoone välispiirde hoone ruutmeetri kohta, ühe tunni jooksul. Mida rohkem õhu lekkekohti välispiirdes on, seda suuremad on soojakaod ja toas võib tekkida isegi tuuletõmbuse tunne.

Korralik piirde õhutihedus on energitõhusa lahenduse väga oluliseks ja lahutamatuks osaks. Õhutiheduse saavutamine nõuab hästi läbimõeldud lahendusi. Õhutõkke paigaldus ja liitekohtade teostus peavad olema tehtud nõuetekohaselt. Halva õhutiheduse tõttu võivad hoone soojakaod läbi piirete olla isegi kuni 30% suuremad.
Õhutiheduse seisukohalt on kriitilised eelkõige kohad, kus ühtne õhu- ja aurutõke on katkenud või liitub teiste tarinditega. Üheks selliseks on vahelae ja välisseina liitekoht. Tavalahendus, kus õhu- ja aurutõke vahelae juures katkeb või on viidud teatud ulatuses vahelaele, vähendab oluliselt hoone õhutihedust. Välisseina ja vahelae liitekoht vajab põhjalikumat lähenemist.
Õhutihedust on võimalik hinnata erinevate meetoditega. Enamlevinud on nn Blower Door test (erinevate rõhkude juures mõõdetekse õhuvoolu hulka läbi piirete), mis annab vajadusel ka sertifikaadi hoone õhupidavuse kohta. Lihtsamad viisid – märkegaasi kasutamine või “märja käe meetod”.

Õhulekkearv n50 väljendab õhutihedust numbrites ja näitab, kui mitu korda antud hoone siseõhk ühes tunnis vahetub, kui rõhuerinevus on 50 Pa. Rõhutest tehakse vastavalt standardile EN 13829. Seda nimetatakse ka "Blower-Door" testiks. 

Uutele ehitusmäärustele vastavates ventilatsiooniga majades on arvu n50 võrdlusväärtus 2,0 m³/(h.m²), (soovituslik 1,0 m³/( h.m²)) ja ISOVERi Multi-Comfort-majades alla 0,6 m³/( h.m²). Täpse planeerimise, kvaliteetsete isolatsioonimaterjalide ja tööde hoolika teostamise abil on võimalik saavutada ka väiksemaid väärtusi.
 

Isov’AIR test

Isov’AIR test on mõeldud õhutiheduse hindamiseks eluruumides, mille pindala on alla 420 m², järgmistel juhtudel:

 1. Soojustatud ja õhutiheda katusega ning vee- ja tuulekindla konstruktsiooniga hoone vastuvõtmisel.
 2. Ehitusprotsessi ajal, et parandada hoone soojapidavust enne välisvoodri paigaldamist.
 3. Õhutiheduse hindamisel enne ametlikke tulemusi.


Pakume oma klientidele, kes on paigaldanud Vario® auru- ja õhutõkkesüsteemi, võimalike õhulekete tuvastamisthoone välispiides Isov`AIR rõhutestiaparaadiga. Testimise hinnad on järgmised:

 • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem – hind 250 € + km objekt/päev
 • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad – hind 125 € + km objekt/päev
 • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad + ISOVER tuuletõkkeplaadid – hind 0 € objekt/päev. Iga järgnev päev samal objektil 250,00 € +km.

 
Hind sisaldab ehitusaegset õhulekete tuvastamist ja nende likvideerimist*.
*likvideerimise tingimused lepitakse kliendiga eraldi kokku.

Vajalikud eeltööd enne Isov´AIR lekketuvastuse läbiviimist:

Õhulekketesti saab läbi viia alates hetkest, kui hoone välispiire on seespoolt veeaurutiheda kihiga terviklikult kaetud ja siseviimistlustöid ei ole veel alustatud. Nii on kõige lihtsam tuvastada lekkekohti aurutõkkekihis ja vajadusel/võimalusel teha parandustööd. 

Puitkarkass konstruktsiooni puhul on vajalik lisaks aurutõkkemembraanile ka soojustuse olemasolu koos tuuletõkkekihiga. Aurutihedaks kihiks võib olla lisaks aurutõkkemembraanidele näiteks krohvikiht, klaas, betoon vms. Oluline on, et kõik erinevad kihid oleksid omavahel õhutihedalt kokku liidetud. Suurt tähelepanu tuleb pöörata erinevate piirdeosade liitekohtadele. Näiteks lae ja põranda ühenduskohad välisseinaga, vaheseinte liitekohad välisseinaga, välisseina ja sokli liitekoht, välisseina välisnurgad, liited ümber avatäidete aurutiheda kihiga seespool ning tuuletiheda kihiga väljaspool, vee- ja ventilatsioonitorude ning korstende läbiviigud õhu- ja aurutõkkest, elektrijuhtmete läbiviigud aurutõkkest, lekked läbi ja ümber pistikupesade ja lülitite jne.

Vahetult enne lekketuvastuse läbiviimist tuleb õhutihedalt sulgeda kõik välispiirde läbiviigud – sulgeda uksed ja aknad, katta kinni ventilatsiooni torud, korstnaavad jne.

Isov´AIR testi läbiviimine

Õhu sissevõtu- ja väljalaskeavade katmine

Sulgeda uksed ja aknad, katta tuulutusrestid, ventilatsiooni sisse- ja väljapuhkeavad, veesifoonid, korstnalõõrid, välja suunduvad ühendamata torud jm kleeplindi või täispuhutavate korkide abil kinni.

Ukse paigaldamine

 • Olemasolevasse ukseavasse paigaldatakse reguleeritav raam (libisevad alumiiniumrelsid ja ühendusosad).
 • Raam kaetakse hermeetilise kattega takjapaela abil.
 • Katte avasse paigaldatakse ventilaator, millega tekitatakse hoonesse vajadusepõhiselt üle- või alarõhk kuni 50 Pa.

Lekete tuvastamine

Lekete tuvastamine toimub tavaliselt termokaamera ja/või märkesuitsu abil. Lekkekohad märgistatakse, parandatakse ja kontrollitakse uuesti. 

Peamised kohad, mida kontrollida:

 • Puitosad (nt raamid, tihendid, rulood)
 • Ventilatsioonisüsteemid
 • Elektrisüsteemid ja veetorustikud
 • Katusesõrestiku elementide ühendused (roovtalad)
 • Majakarbis olevad avad jne

Testi läbiviimiseks arvestame tavapäraselt 4-8 tundi. Vajadusel ka kauem.


 

Kontakt ja nõustamine

Ardi Salus

Müügiesindaja

Mob. +372 502 8604

e-mail: ardi.salus@saint-gobain.com