3 minutes min

Õhutiheduse saavutamine

Õhutihe ehitamine

Õhutiheda kattekonstruktsiooni ehitamise ei ole kindlasti ülimalt keeruline protsess aga soovitame siiski selle töö spetsialistide hooleks anda.

Õhutiheda konstruktsiooni ehitamist puudutavad töökirjeldused peavad sisaldama üksikasjalikke andmeid tihenduskihtide ja erinevate töös kasutatavate materjalide kohta. Erilist tähelepanu tuleb pöörata erinevat liiki materjalide omavahelistele ühendustele.

Õhutihedus massiivses konstruktsioonis

Massiivses konstruktsioonis tagatakse õhutihedus kompaktse tasanduskihiga. Massiivse konstruktsiooni puhul tuleb lisaks pöörata erilist tähelepanu temperatuurivuukide õigele tihendamisele. 

Tellistest ja plokkidest konstruktsioonid üksinda õhutihedad pole, nende õhutiheduse saavutamiseks peab tasanduskiht olema kogu konstruktsiooni osas kompaktne. Ka akende ja ukseavade lenge tuleb töödelda tasanduskihiga. 

Seintesse tehtud sooned ja süvendid kaablite ja karpide jaoks tuleb hoolikalt täita, et konstruktsioonidesse ei jääks asjatuid õhutaskuid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kohtadele, kus on kõrvuti kaks erinevat materjali. Selline koht on näiteks puitkonstruktsiooniga lae liitumine kiviseinaga.

Õhulekked

Hoonetes esineb kahesuguseid õhulekkeid. Konstruktsioonide lekked tulenevad konstruktsiooni erinevate osade ebatihedatest ühenduskohtadest, näiteks seina ja põranda või seina ja akna ühendused. Tehnosüsteemide põhjustatavad lekked tulenevad ebatihedatest läbiviikudest, näiteks ventilatsioonikanalite ja elektrisüsteemi läbiviigud.

Õhutihedus kergkonstruktsioonides

Puit- ja muude kergkonstruktsioonide puhul saavutatakse õhutihedus karkassi sisepoolele paigaldatava kile abil. ISOVER VARIO® KM Duplex UV sobib selleks otstarbeks suurepäraselt, sest see ei ole mitte ainult aurutõkkekile, millega välditakse niiskusprobleeme külmal aastaajal, vaid võimaldab ka konstruktsioonide kuivamist sissepoole aasta soojematel kuudel. VARIO® süsteem on usaldusväärne ja tagab isolatsioonimaterjali optimaalse toimivuse, pikendades samas ka hoone kasutusiga.

Kuigi kile VARIO® KM Duplex UV kasutamise planeerimine ja paigaldus tuleb teha hoolikalt, tuleb sama hoolikalt valmistada ka kõik muud ehitusega seotud osad. Ülekatted tuleb tihendada eriteipidega – kas VARIO® KB1 või VARIO® MultiTape. Ka erinevate konstruktsiooniosade ühenduskohad tuleb hoolikalt tihendada tihendusmassiga VARIO® DF. Professionaalselt teostatud töö on peaaegu sama tähtis kui konstruktsiooni põhjalik planeerimine. Väga oluline on teostada tööd süsteemselt nii, et hoolikalt paigaldatud õhutihe kiht ei saaks hilisemate tööde käigus kahjustuda.

Peamine konstruktsioonide õhutiheduse probleem ilmneb ühenduskohtade ja läbiviikude juures, näiteks pistikupesad ja elektrijuhtmed, seina, põranda ja lae ühenduskohad, ühendused akende ja uste ümber, korstnate ja ventilatsioonikanalite ühenduskohad ning kõik muud punktid, kus erinevad ehitusmaterjalid paiknevad kõrvuti. ISOVER pakub sobiva lahenduse kõigi nimetatud probleemsete piirkondade tihendamiseks.

Tihendatav koht / objekt  ISOVERi vastav lahendus
 Elektrisüsteem  VARIO® MultiTape SL ja VARIO® läbiviigutihend
 Korstnad  Tihendusmass VARIO® DF ja VARIO® MultiTape SL
 Ühenduskohad välisseina ja lae vahel  Tihendusmass VARIO® DF
 Ühenduskohad välisseina ja vundamendi vahel  VARIO® sokliriba
 Ühenduskohad kivikonstruktsiooniga seinaga  Tihendusmass VARIO® DF ja tihendusriba ISOVER SK-C
 Läbiviikude tihendid  VARIO® läbiviigutihendid
 Akende ja uste tihendamine  Tihendusriba ISOVER KH või ISOVER SK-C
 Akende ja uste aurutõkke nurkade ühendused  VARIO® TightTec
 Ühendused sisenurkades  VARIO® MultiTape SL
 Ühendused välisnurkades  VARIO® MultiTape SL

Erinevad konstruktsiooniosad

(krohvitav sein – põrand / aurutõkkega lagi / aken jne)

 Vario®Bond
 
Õhutiheduse saavutamise tööetapid:
Aurutõkkekile ühenduskohad
Õhutihe ehitamine-yhenduskohad

Aurutõkkekile ühenduskohad tehakse vähemalt 10 cm ülekattega ja tihendatakse teibiga ISOVER VARIO® MultiTape SL või VARIO® KB1.

Paigaldamine konstruktsiooni sisepinnale
Õhutihe ehitamine-klammerdamine

Aurutõkkekile VARIO® KM Duplex UV paigaldatakse konstruktsiooni sisepinnale pärast soojustust. Puitkarkasside puhul kinnitatakse kile klambritega karkassi külge ning teraskonstruktsiooniga karkasside puhul liimides tihendusmassi VARIO® DF abil.

Ühendamine seinaga
Õhutihe ehitamine_ühendamine seinaga

Sellistes kohtades, kus VARIO® aurutõkkekile ühendatakse näiteks krohvitava kiviseina või korstnaga, liidetakse ühendused teibiga Vario®Bond. Teibi kitsam liimiriba (10 mm) kinnitatakse aurutõkkele. Teibi laiem osa liimitakse krohvitavale aluspinnale vms. Parema nakke saavutamiseks on vajalik teibi üle rullimine.

Läbiviikude tihendamine
Õhutihe ehitamine_teipimine

VARIO® MultiTape SL abil tihendatakse läbiviigud ja ühenduskohad akende ja laetalade ümber.

Tooteinfo ja nõustamine:

Ardi Salus
ISOVER müügiesindaja

Tel: 502 8604
ardi.salus@saint-gobain.com