3 minutes min

Teraskonstruktsioonide tulekaitse ISOVER FireProtect ja arvutusprogramm

Tulekindel

Tulekahjust tingitud temperatuuri tõusu tõttu väheneb teraskonstruktsioonide kandevõime. ISOVER FireProtect on lihtne ja usaldusväärne süsteem, mis piirab terase temperatuuri tõusu. ISOVER FireProtect süsteem võimaldab teraskonstruktsioonide tõhusat tulekaitset. 

Süsteem koosneb ainult mõnest artiklist ja paigaldus toimub ilma keeruliste tööriistade ja tarvikuteta. Süsteem hõlmab nii kandvaid talasid kui ka poste. ISOVER FireProtecti süsteemi kasutades saavutatakse metallkonstruktsioonide tulepüsivusklassideks R30 - R240. Üle nelja tunni tulekindlusele on kehtestatud väga ranged nõuded. ISOVER FireProtect on testitud vastavalt standardile EVS-EN 13381-4 ja heaks kiidetud vastavalt SP Fire Research AS-le (toote dokumentatsioon SPFR 010-0202).

Projekteerimine ja kavandamine

Teraskonstruktsioonide projekteerimisel tuleb arvestada sellega, kuidas võimalik tulekahju konstruktsioone mõjutaks, kuna terase kandevõime temperatuuri tõustes väheneb. ISOVER FireProtect on tõhus süsteem teraskonstruktsioonide temperatuuri tõusu piiramiseks, suurendades seeläbi tulekindlust. Tugevatel konstruktsioonidel on parim tulekindlus. Kui kiiresti teraskonstruktsioon tulekahjus soojeneb, mõõdetakse profiili tulele avatud ala ja profiili soojusmahtuvus suhtega. Seda suhet väljendatakse nn ristlõiketeguriga Ai / Vs. Ai on isolatsioonikihi sisemõõt meetrites ja Vs terase ristlõikepindala ruutmeetrites. Madala ristlõikepindala (Ai / Vs) profiilid on näiteks HEB ja HEM. Kõrge ristlõiketegur Ai / Vs tähendab terase kiiret kuumenemist. Seetõttu vajavad õhukesed teraskonstruktsioonid paksemat tulekaitse kihti.

Arvutamine, programm ISOVER FireProtect Calc

Teraskonstruktsiooni tulepüsivuse arvutamine põhineb terase kriitilisel temperatuuril. Terase kriitilise temperatuuri arvutamine põhineb aga profiili ristlõike teguril. Üldiselt võib vajaliku isolatsiooni arvutamiseks kasutada kriitilist terase temperatuuri 500 °C. Kontrollige objekti konstruktorilt või projekteerijalt erinevate konstruktsiooniteraste kriitilist temperatuuri.

Võrrelge, kas objektil on normaalsete olukordadega võrreldes kõrvalekaldeid. Terase kõrgem kriitiline temperatuur nõuab õhemat isolatsioonikihi paksust.

Lisateavet leiate standardist EVS-EN 1993-1-2: Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design (EVS-EN 1993-1-2: Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine - Osa 1-2: Üldreeglid - Konstruktsioonide tulekahjude projekteerimine). ISOVER FireProtect on heaks kiidetud ka ) tulekaitse lahendusena HSQ profiilidele (mütsprofiilile).

Alustuseks tuleb valida terase profiili mudel ja mõõdud. Järgmisena leidke terasetarnija teatatud ristlõiketegur Ai / Vs. Standardprofiilid leiate programmi andmebaasist. Programm arvutab kriitilise temperatuuri põhjal vajaliku isolatsioonikihi paksuse. Arvutused on tehtud vastavalt standardile EVS-EN 13381-4:2013.

 

Siit saad avada ISOVER FireProtect Calc arvutusprogrammi

 

Paigaldamine

Paigaldamine kasutades ISOVER FireProtect kruvisid

ISOVER FireProtecti kruvid on ette nähtud just selliste tulekaitsevillade paigaldamiseks. Täpse, kiire ja taskukohase paigalduse jaoks on vaja ainult FireProtect kruvisid ja akudrelli. Kruvisid on erineva pikkusega. Kruvi pikkus peab olema vähemalt kaks korda suurem kui isolatsioonikihi paksus.

Paigaldamine tavalisel viisil

FireProtect isolatsiooniplaadi paigaldamisel pindadele, mis on laiemad kui 300 mm, ja muudes kohtades, kus ei ole võimalik FireProtecti kruviga isolatsiooniplaate kokku siduda, tuleb täiendavalt paigaldada alusseib ja keevitusnõel. Suurendage ISOVER FireProtecti plaate 2-3 mm võrra võrreldes alusprofiili mõõtudega ja asetage need terasprofiilidele. Kinnitage plaadid nii, et kinnituspiikide omavaheline vahe d ≤ 300 mm. Kinnitite kulu on umbes 10 tk / m2. Piigi läbimõõt peab olema vähemalt 2,8 mm ja metallist alusseibi läbimõõt vähemalt 30 mm. Kinnituse maksimaalne kaugus isolatsiooni servast on 75 mm.