3 min

VARIO® aurutõkke- ja õhutiheduse süsteem

Vario süsteem

VARIO® – aastaaegade vaheldumisega kohanduv intelligentne aurutõkkemembraan

Olgu külm või kuum, niiske või kuiv, ISOVERi VARIO® süsteem sobib valitsevate ilmaoludega suurepäraselt. Igasuguste puitehitiste ja massiivsete kivikonstruktsioonidega sobiv VARIO® tootesari väldib talvekuudel niiskuse tungimist konstruktsioonidesse majast seestpoolt. Suvel laseb aurutõkkemembraan VARIO® Xtra selle pinnale võimalikult lõksu jäänud niiskusel liikuda tagasi hoonesse. Tänu sellele saavad niisked konstruktsioonid suvel kuivada. Kui konstruktsioonid püsivad kuivad, on välditud ka maja võimalik kahjustumine hallituse või muu niiskusest tuleneva mõju tõttu. See kõik eeldab muidugi kile ülekattega ühenduskohtade hoolikat kinnitamist ning ühenduste, komponentide ja kõigi läbiviikude, nagu näiteks korstnad ja ventilatsioonikanalid, tihendamist vajalike VARIO® toodetega.

SUVI

Niiskete ja soojade suvekuude ajal materjali molekulaarne struktuur muutub ja toote VARIO® Xtra difusioonitakistus väheneb tasemele, mis vastab vaid 0,3 m. Konstruktsioonidesse tunginud niiskus saab nüüd eemalduda, vältides sellega nende kahjustumist.

TALV

Jahedate talvekuude ajal on suhteline õhuniiskus madal. Sellisel juhul kile molekulaarne struktuur muutub ja tõstab VARIO® Xtra difusioonitakistuse umbes 25 m tasemele. See väldib niiskuse tungimise ruumidest hoone konstruktsioonidesse.

VARIO® – ainulaadselt varieeruv aurutõke

Tavaliste aurutõkkekilede läbilaskvus püsib ilmastikuoludest sõltumatult alati ühesugune. Erinevalt VARIO® aurutõketest, mis kohanevad keskkonna niiskuse ja temperatuuri muutus-tega, tavalised kiled vaid tõkestavad veeauru edasiliikumise. Kilesse jäänud või konstruktsioonidesse tunginud niiskus väljuda ei saa. See võib tekitada niiskuskahjustusi, sest konstrukt-sioon jääb niiskeks. VARIO® Xtra kohaneb ümbritseva temperatuuri ja niiskusega. Kui temperatuur ja õhuniiskus on madalad, näiteks talvel, siis kile molekulid sulguvad ja peatavad veeauru difusiooni, toimides tõhusa veeaurutõkkena.

Suvel, kui temperatuur ja õhu niiskusesisaldus tõusevad, molekulid kaugenevad üksteisest ja avavad samas VARIO® aurutõkkekile. Sellisel juhul saab konstruktsioonidesse jäänud niiskus liikuda tagasi ruumidesse. Selline kuivamisvõime on VARIO® aurutõkkemembraanide ainulaadne omadus. Aasta soojadel kuudel laseb VARIO® aurutõkkemembraan konstruktsioonidest toaõhku 25 korda rohkem niiskust kui talvel. VARIO® aurutõkkemembraani difusioonitakistust mõjutab konstruktsioonide kesk-mine niiskus. Difusioonitakistus (sd-väärtus) varieerub talvisest 25 meetrist suvise 0,3 meetrini.

VARIO® – keskkonnasõbralik ja lõhnu peatav

Membraan VARIO® Xtra on valmistatud ohutust polüamiidist. VARIO® Xtra on keskkonnasõbralik, taaskasutatav ja lõhnu peatav toode. Tänu sellele väldib VARIO® ka varasemal ajal kasutatud puiduimmutusvahenditest tulenevate aurude pääsu eluruumidesse. Kilet võib kasutada ka renoveeritavatel objektidel, kus tuleb eraldada konstruktsioonides olevaid aineid, näiteks kivisöe-tõrva.

VARIO® aitab vältida kulukaid niiskuskahjustusi