Sõrestikkonstruktsiooniga pööningu vahelagi uusehituses

Uusehitus. U-väärtus 0,09; passiivkonstruktsioonina 0,07.

Loe edasi
Read less

Eelised

Kõigist konstruktsiooniosadest kõige rohkem kipub just pööninguvahelagede kaudu soojuskadusid esinema. Ka sise- ja välisõhu rõhkude erinevus püüab tasakaalustuda, mis tähendab, et peale soojustuse mängib energiatõhususe seisukohast olulist rolli ka piirde õhutihedus. Hästi isoleeritud ja õhutihe pööninguvahelagi toimib ka niiskustehniliselt õigesti.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

 1. Roovid ja katusekate koos aluskattega
 2. Sarikate vahel tuulesuunaja, umbes 1,2 m ulatuses välisseina poolt  katuseharja suunas
 3. Tuulutatud õhuvahe
 4. ISOVER InsulSafe,350 mm
  U-väärtus 0,09; passiivlahendus lihtsal moel: ISOVER InsulSafe 450 mm, U-väärtus 0,07
 5. ISOVER PREMIUM 33, 100 mm
 6. Talad projekti järgi, siin sammuga 900 mm
 7. Aurutõke ISOVER VARIO® Duplex või Xtra
 8. Hõre laudis 22 × 100 mm, samm 300 mm
 9. Kipsplaat Gyproc GN 13

Töö kirjeldus

Paigaldage sarikate vahele räästaservadesse ISOVER Tuulesuunaja. Paigaldage vahelae talade alla aurutõke ISOVER VARIO Duplex või Xtra  ja hõre laudis. Paigaldage isolatsioon ISOVER PREMIUM 33. Tellige paigaldaja, kes puistab soojustusmaterjaliks puistevilla ISOVER InsulSafe. Paigaldage kipsplaat Gyproc GN 13.