Sõrestikkonstruktsiooniga pööninguvahelagi lisasoojustusega

Lisasoojustus olemasoleva isolatsiooni peale.

Loe edasi
Read less

Eelised

Kõigist konstruktsiooniosadest kõige rohkem kipub just pööninguvahelagede kaudu soojuskadusid esinema. Ka sise- ja välisõhu rõhkude erinevus püüab tasakaalustuda, mis tähendab, et peale soojustuse mängib energiatõhususe seisukohast olulist rolli ka piirde õhutihedus. Hästi isoleeritud ja õhutihe pööninguvahelagi toimib ka niiskustehniliselt õigesti.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)

Kirjeldus

Lisasoojustus olemasoleva isolatsiooni peale

  1. Roovid ja katusekate koos aluskattega
  2. Äärealadel sarikate vahel ISOVERI TUULESUUNAJA
  3. Tuulutatav pööning
  4. ISOVER InsulSafe’i puistevill 200–400 mm või ISOVER PREMIUM 33 plaatvill
  5. ~200 mm vana isolatsioon ja laetalad
  6. Olemasolev aurutõke või ehituspapp
  7. Olemasolev roovitis
  8. Olemasolev siseviimistlusplaat

Töö kirjeldus

Kontrollige vana vahelagi ja selle soojustus üle. Eemaldage vajaduse korral vana halvas seisukorras soojustus (enamasti saepuru). Oluline on ka üle kontrollida vanade konstruktsioonide seisukord ja vajaduse korral kahjustada saanud kohad välja vahetada.

Vaadake kasutada olev ruum lisasoojustamise suhtes üle ja tagage tuulesuunamine räästa piirkonnas. Puistevilla paigaldajate jaoks peavad tuulesuunajad olema vajalikul moel paigaldatud, et puistevilla saaks paigaldada õigesti ja saavutataks kvaliteetne lõpptulemus. Üldiselt on lisasoojustuse paksus umbes 200–400 mm puiste- või plaatvilla.