Sõrestikkonstruktsiooniga pööninguvahelagi renoveerimisel

Vana isolatsiooni asendamine uuega

Vana isolatsiooni asendamine uuega

Loe edasi
Read less

Eelised

Kõigist konstruktsiooniosadest kõige rohkem kipub just pööninguvahelagede kaudu soojuskadusid esinema. Ka sise- ja välisõhu rõhkude erinevus püüab tasakaalustuda, mis tähendab, et peale soojustuse mängib energiatõhususe seisukohast olulist rolli ka piirde õhutihedus. Hästi isoleeritud ja õhutihe pööninguvahelagi toimib ka niiskustehniliselt õigesti.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

Vana konstruktsioon

  1. Roovid ja katusekate koos aluskattega
  2. Äärealadel sarikate vahel ISOVERI TUULESUUNAJA
  3. Tuulutatav pööning
  4. Sarikad/sõrestikkonstruktsioonUus konstruktsioon

  1. Puistevill InsulSafe 200–500 mm ja/või PREMIUM 33 plaatvill laetalade vahel
  2. Uus ühendatud soojustus 25 mm ja aurutõke ISOVER AluLiner 
  3. Hõre laudis 22 × 100, samm 300 mm.
  4. Kipsplaat GYPROC GN 13 siseviimistlusplaat

Töö kirjeldus

Kontrollige vana vahelagi ja selle soojustus üle. Eemaldage vajaduse korral vana halvas seisukorras soojustus (enamasti saepuru). Hea on ka kontrollida vanade konstruktsioonide seisukorda ja vajaduse korral kahjustada saanud kohad välja vahetada.

Vaadake kasutada olev ruum lisasoojustamise suhtes üle ja tagage tuulesuunamine räästa piirkonnas. Puistevilla paigaldaja jaoks peavad tuulesuunajad olema vajalikul moel paigaldatud, et puistevilla saaks paigaldada õigesti ja saavutataks kvaliteetne lõpptulemus. Üldiselt on lisasoojustuse paksus umbes 200–400 mm puiste- või plaatvilla.

Võtke vana pööninguvahelae konstruktsioon lahti, välja arvatud laetalad ja sõrestik. Siseviimistlusplaadi ja 22 × 100 mm hõreda laudise alla laetalade vastu paigaldatakse kombineeritud soojustus ja aurutõke ISOVER AluLiner, ühenduskohad kaetakse alumiiniumteibiga. ISOVER AluLiner kinnitatakse naelaplaatide või liistude abil.

See järel paigaldatakse ISOVERi puistevill InsulSafe. Teise võimalusena võib laetalade/sõrestiku vahele paigaldada plaatvilla ISOVER PREMIUM 33. Soojustuse paksus on selles kihis sõltuvalt konstruktsioonist ja kasutada olevast ruumist 200–500 mm.