Õhutihe ehitamine

Õhutihe ehitamine
Miks on õhutihedus tähtis?

Tänapäeval oodatakse elamutelt palju muudki kui ainult kaitset loodusjõudude vastu.

imago

Kas teadsid, et ...

  • Kontrollimatute õhulekete likvideerimine säästab ca 20% küttekuludelt!
  • Talvekuudel võib vaid 1 mm suurusest praost voolata konstruktsioonidesse kuni 360 g/m² vett.
  • Siseõhu kvaliteet on tänapäeval üks tähtsamaid elamismugavuse mõõdupuid

Telli VARIO® testümbrik

Õhutiheduse tagavad

ISOVER Vario® Xtra XL

ISOVER Vario® Xtra XL on ette nähtud tööstuslikult valmistatud puitdetailide aurutõkkeks.

Vario MultiTape SL

Ühepoolne elastne kaheosalise kaitsepaberiga teip, mis on mõeldud aurutõkkekile õhutihedaks paigalda

ISOVER VARIO® läbiviigutihendid

Läbiviigutihendid tagavad läbiviikude õhu- ja veeaurutiheduse.